Podstawowe parametry:

  • powierzchnia netto budynku
około 5 400 m2
  • powierzchnia użytkowa kondygnacji naziemnych
około 4 000m2
  • powierzchnia kondygnacji powtarzalnej nadziemnej
około 1000 m2
  • powierzchnia garażu i archiwum na kondygnacji podziemnej
około 1100 m2
  • wysokość kondygnacji netto
3,10 m
  • kubatura
24 813,40 m3
  • wysokość budynku
16,83 m
  • łączna ilość miejsc postojowych
104

« powrót